fot./ wirestock - pl.freepik.com

Zgubny wybór „nic” – rozmowa z ks. dr. hab. Jerzym Kostorzem

Zachęcamy do lektury wywiadu, który z ks. dr. hab. Jerzym Kostorzem przeprowadził Rafał Zalcman. Pełny zapis rozmowy, oscylującej wokół kwestii związanych z obecnością religii w szkole, stanowić będzie trzon wydania nr 7-8/2021 czasopisma „Edukacja i Dialog”. Zeszyt, którego hasło przewodnie brzmi „Religia – obecna! Trzy dekady szkolnej katechezy”, dzięki dofinansowaniu Fundacji PZU, zostanie nieodpłatnie rozdystrybuowany […]