Created by Asierromero - Freepik.com

W oczekiwaniu na Uczelnię 3.0 – rozmowa z prof. Mirosławem Grewińskim

W przededniu wakacji zachęcamy do lektury wywiadu, który z prof. Mirosławem Grewińskim, przeprowadził Rafał Zalcman. Tematyka pochodzącej z najświeższego wydania (nr 05-06/2017) czasopisma „Edukacja i Dialog” rozmowy, oscyluje głównie wokół przyszłości szkolnictwa wyższego. Poruszane w niej kwestie to m.in. rola technologii, umiędzynarodowienie oraz nauczanie zdalne.